Sıfır hata, hızlı çözüm, maksimum ömür.

• Faaliyet gösterdiğimiz sektörde, yapılan uygulamaların zamanında ve ilgili tüm yasal ve sektöre! şartlara uygun olarak tamamlanmasını sağlayarak bilinen ve güvenilir bir firma olmak;

• Kuruluş olarak misyonumuz, vizyonumuz doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri izleyip kullanarak, müşteri beklentilerinin karşılanması amacıyla müşteri odaklılık ve liderlik göstererek, kolay ulaşılabilir ve güvenli hizmetler sunan, sektörümüzde güvenilir ve lider firma olarak hizmet vermek,

• Kuruluş kültürünü ve müşteri odaklılığı temel alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve bölüm hedeflerine ulaşılması,

• İş süreçlerimizin performans ölçümleri, izleme ve analiz ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek iyileştirici ve düzeltici yaklaşımların benimsenmesi,

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası bağlamda geliştirilmesi,

• Kuruluşumuzda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 yönetim sistemlerini standard, mevzuat, yasal, kuruluş ve müşteri şartlarımıza uygun olarak “Entegre Yönetim Sistemi” çatısı altında oluşturma ve uygulamayı, şartlarını sağlayıp, sürdürülebilir şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

• Ekip olarak ve kuruluş misyon ve vizyonumuza uygun hareket etmeyi,

• Yürürlükteki kanun ve mevzuat şartlarına uygun hareket etmeyi,

• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı,

• Tüm faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetine odaklanmayı,

• Satış sonrası hizmetler konusunda en iyi desteği vermeyi,

• Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında şeffaf ve sürekli iyileştirmeye açık bir yönetim sistemi uygulamayı,

• Kalitenin bir ekip işi olduğunun bilinci ile ekip çalışmalarının etkinliğini, eğitim çalışmalarıyla destekleyerek çalışanların yetkinliklerinin sürekli gelişimini sağlamayı,

• Kalitemizi arttırırken, fiyat performans açısından pozitif ürünleri, müşterilerimizin tam istediği zamanda sunarak rakiplerimiz arasında tercih edilebilir olmayı,

• Çevresel etkenleri ve ürün yaşam döngülerini belirleyip izlemeyi,

• Çalışanlarımızın sağlığı ve işyerinin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almayı ve daima her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklı olmayı,

• Kalite, Çevre ve KYS yönetim sistemlerinin üst seviye entegrasyonu olan Entegre Yönetim Sistemini planlar ve uygularken risk temelli düşünmeli benimsemeyi,

• Üst yönetim olarak entegre yönetim sistemine müşteri odaklılık çerçevesinde liderlik etmeyi ve liderliği tüm çalışanlarımız arasında desteklemeyi kalite politikamız olarak taahhüt ederiz.

• Kuruluşumuz içerisinde ve dışındaki iş süreçlerimizde liderliğin cesaretlendirilmesi, çalışanlarımızın yetkinliklerini artıracak eğitimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi, sürdürülmesi,

• Faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte butünleşik bir şekilde yöneterek, denizcilik ve gemi sanayi sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak amacıyla tüm gereklilikleri geliştirerek yerine getirmektir.